Hitta, anställ och behåll rätt medarbetare

Den snabba teknikutvecklingen och globaliseringen ställer krav på ny kompetens – det kanske till och med är svårt att veta vilken sorts kompetens företag behöver i framtiden. Därför är det viktigt att ha såväl beredskap som en strategi i god tid då konkurrensen om arbetstagarna är knivskarp.

Hur arbetar ditt företag med strategisk kompetensförsörjning? Är ni en attraktiv arbetsgivare och hur behåller ni er kompetens? Hur får man medarbetare att bli ambassadörer?

Välkommen till en workshop som ger dig verktyg att bättre attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i ditt företag. Vi diskuterar hur du kan stärka ditt arbetsgivarvarumärke och hur du kan arbeta strukturerat med personalförsörjning, successionsplanering och rekryteringsprocesser för att säkra dagens, och framtidens kompetensbehov.

Program:

  • Omvärldsbevakning
  • Attrahera rätt medarbetare och stärk ditt arbetsgivarvarumärke
  • Så behåller och utvecklar du dina medarbetare
  • Säkerställa beredskap inför tillväxt

Workshopledare: Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg, Business Region Göteborg

Datum: 24 september
Tid: 09.00–12.00, Kaffe och smörgås serveras från 08.30
Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5
Arrangör: Business Region Göteborg

Till anmälan>

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk