Om SEPAF

SEPAF är branschorganisationen som samlar svenska immaterialrättsföretag. Medlemmarna i SEPAF skapar affärsnytta för sina klienter genom innovationsskydd*, främst i form av patent, varumärkesskydd och designskydd.

Syftet med SEPAF är att upprätthålla god etik och en hög yrkesskicklighet i branschen. Alla våra medlemmar tillämpar SEPAF:s allmänna uppdragvillkor och vi ingriper om någon medlem bryter mot dem.

Utöver detta engagerar vi oss i utbildningsfrågor och opinionsbildning på området innovationsskydd.

Vi publicerar regelbundet särskild statistik över ansökningar om skydd för patent, varumärken och design, i Sverige och internationellt: SEPAF Innovationsindex.

Våra värden är Kunskap, Affärsfokus, Etik och Engagemang.

  • Kunskap: Alla klienter ska veta att SEPAF:s medlemsföretag kan IP-området.
  • Affärsfokus: SEPAF:s medlemmar agerar alltid för att förbättra klientens IP-affär.
  • Etik: Grundvalen för SEPAF:s och medlemsföretagens berättigande är etiken.
  • Engagemang: SEPAF och medlemmar har ett engagemang för IP-frågornas betydelse som uttrycker sig enligt värdena ovan.

Vill du få hjälp? Kontakta något av våra medlemsföretag

* Innovation enligt definition i Oslo-manualen, OECD, 1997).

> Click here to get to the english version

Vision/Mission

SEPAF blickar framåt mot en värld där svenska innovationer får ett sådant IP-skydd
att de kan skapa ökat välstånd både i Sverige och internationellt.

I vår vision är IP-frågorna högt prioriterade av företagens ledningsgrupper och en
karriär inom IP-branschen är attraktiv.

Vår mission är att medvetandegöra affärsnyttan av immaterialrättsligt skydd och
det meningsfulla i att arbeta med företags IP-affärer.

Sepafs organisation

Kommunikationsgrupp:
Carolin Sundkvist

Medlemsfrågor:
Erik Oskarsson

Remissutskott
Mikael Mattson (Sammankallande)
Louise Jonshammar
Anders Bratt
Niklas Sandell

Försäkringsgrupp
Jakob Eriksson
Göran Hallkvist
Maja Modigh
Joni Sayeler
Stefan Lautmann

Utbildningsgrupp
Jesper Sellin
Johan Örtenblad
Rut Herbjornsen
Charlotta Vink

 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk