Young,Happy,Lucky,Woman,Student,Feeling,Excited,Winner,Holding,Cellphone

SEPAF stipendium för patentrelaterade uppsatser

SEPAF (Sveriges Patentbyråers Förening) är engagerade i att stödja och främja forskning och kunskap inom området immateriella rättigheter. Vårt stipendium är avsett för studenter som är nyfikna på patentskyddets roll att lösa vår tids utmaningar och som vill utforska ämnet genom en uppsats.

Företag som Ericsson och Spotify är levande exempel på hur tillgång till ensamrätt och till nyskapande teknologi genom patent har varit avgörande för deras framgångar och nuvarande värderingar. Patent och andra immateriella rättigheter har varit en katalysator för företagens innovationskraft och genererat tillväxt.

Vem är berättigad att ansöka?

Stipendiet är öppet för studenter vid svenska universitet och högskolor, oavsett inriktning eller studienivå. Vi uppmuntrar alla studenter med intresse för patent och immateriella rättigheter att ansöka.

Hur ansöker man?

Skicka in din uppsats i PDF till info@sepaf.se senast den 1 oktober. Bifoga även ett intyg gällande vilket lärosäte du studerar vid.

Vad ska uppsatsen handla om?

Din uppsats bör fokusera på något relevanta ämne inom patentområdet. Det kan vara en analys av den senaste utvecklingen inom patentlagstiftningen, en fallstudie av ett specifikt patent eller en diskussion om patentets roll inom innovation och teknologisk utveckling. Kreativitet och originalitet uppmuntras!

Bedömning och Utvärdering

Ansökningarna kommer att utvärderas av vårt expertteam bestående av erfarna patentkonsulter. Vi kommer att bedöma ansökningarna baserat på kvaliteten på uppsatsen, relevansen för patentområdet, och den övergripande akademiska prestationen hos ansökande.

Stipendiebelopp och Utbetalning

Det valda bidraget kommer att tilldelas ett stipendium om 20 000 kronor och kommer att tillkännages sista veckan i november. Stipendiet kommer att utbetalas direkt till den antagna studentens bankkonto. Uppsatsen behöver vara SEPAF tillhanda senast den 1 oktober.

Vi ser fram emot att läsa ditt bidrag. Lycka till med din ansökan!

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk