SEPAFs historik

Återberättad och författad vintern 2016 av Jonas Gulliksson, grundare av Ström & Gulliksson samt Advoktabyrån Gulliksson

Sveriges Patentbyråers Förening bildades på en konstituerande stämma som troligen hölls någon gång mellan 1982 och 1984 i Stockholm

Föreningen startades av ett antal byråer som i sin tur hade startats av före detta enskilda medlemmar i Svenska Patentombudsföreningen, SPOF. Bakgrunden var att de genom uppstarten av sina egna byråer därigenom automatiskt uteslutits ur SPOF. De ursprungliga medlemsbyråerna var Svenska Patentagenturen, Andy Andersson, Sture Moberg Patentbyrå, Omming & Uusitalo, Ström & Gulliksson samt Raymond Swensson och hans samarbetspartner.

Inom SPOF hade länge gjorts försök att bilda en avdelning som främst skulle behandla byrå- och branschfrågor från ett företagsperspektiv, men alla sådana försök hade nedröstats. Albihns dåvarande VD Per Urban Hjärne insåg dock tidigt att det fanns viktiga branschintressen att diskutera separat.

Jag författade stadgar för Sveriges Patentbyråers Förening och kallade till konstituerande möte i Stockholm. Förhandling inleddes med SPOF:s styrelse och man kom till slut fram till en salomonisk lösning. Alla de som var behöriga i de uteslutna byråerna skulle kollektivt beviljas återinträde i SPOF och samtliga byråer i SPOF anslöts till Sveriges Patentbyråers Förening.

Så småningom antogs firman SEPAF på Raymond Swenssons förslag. Varje byrå skulle ha en röst oavsett storlek och omsättning men skulle bidra till kostnaderna i förhållande till omsättningen. Detta gynnade naturligtvis de små byråerna men modellen tilltalade även de större byråerna.

En grundtanke var även att byråföreträdarna skulle träffas och umgås på de två årliga stämmorna. Därför föreskrevs att man var skyldig att betala sin kvotandel av kostnaderna för översättning, kost och logi, även om man inte skickade någon företrädare till stämman. En ytterligare viktig regel var att högst tre delägare per byrå fick närvara och att dessa skulle vara i företagsledande ställning och vara behöriga att företräda byrån på stämman.

Den första uppgiften var att ta bort reklamförbudet som då rådde för byråer. Detta röstades bort tre gånger i rad på tre på varandra följande stämmor innan det slutligen avskaffades. Den andra uppgiften var att fastställa etiska regler och etikkommitté och den tredje att skaffa ett tillfredsställande försäkringsskydd.

Etikregler utarbetades och sammansättningen av etikkommittén varierade beroende på om det gällde byråfrågor eller professionella ombudsfrågor. Vidare hade styrelsen sista ordet beträffande de  av kommittén rekommenderade åtgärderna. Vi lyckades även förhandla fram en mycket förmånlig kollektiv försäkring med kontinuerliga premiesänkningar på grund av fin skadestatistik.

Även utbildning stod högt på listan och vi statade en IP-utbildning tillsammans med Stiftelsen Fakultetskurser som gav 10 universitetspoäng och som omfattade både jurister och naturvetare.

I ett svep hade föreningen kommit att omfatta ca 35 byråer. Från de största såsom Awapatent, Albihns och Stockholms Patentbyrå, till de minsta såsom Svenska Patentagenturen, Andy Andersson.

Branschen hade kommit upp ur källaren.

SEPAF firar 40 år!

Ordförande genom tiderna

2024 Charlotta Vink
2023-2022 Carolin Sundkvist
2021-2020 Stefan Lautmann
2019 Johan Örtenblad
2018 Michael Kitzler
2017 Dimitris Giannoccaro
2015-2016 Kristina Walls
2014 Mats Lundberg
2013 Thomas Randes
2012 Erik Bergström
2011 Magnus Hallin
2010 Peggy Bengtsson
2009 Anders Ekman
2008 Anders Ekman
2007 Peter Kylin
2006 Claes Pantzar
2005 Ronny Janson
2004 Lennart Karlström
2003 Göran Bergqvist
2002 Eva Delmar
2001 Bertil Örtenblad
2000 Jonas Gulliksson
1999 Richard Lettström
1998 Cecilia Grahn
  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk