Ansök om medlemskap

Medlemskapet i SEPAF innebär flera förmåner, bland annat möjlighet att teckna en förmånlig branschförsäkring, tillgång till utbildningar och konferenser samt omvärldsbevakning på immaterialrättsliga och kringliggande områden. Föreningen arbetar ständigt med att svara på remisser och engagerar sig i utbildningsfrågor och opinionsbildning på området innovationsskydd. Föreningen har två stora möten per år, ett vårmöte som är i maj och ett höstmöte (årsmöte) per år.

Är du inte medlem än? Klicka här för att fylla i din medlemsansökan digitalt eller om du vill skriva ut den och fylla i: Klicka här för att fylla i din medlemsansökan!

Företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom immaterialrättens område är välkomna att ansöka om medlemskap i SEPAF.

Man ska vara ett kompetent och seriöst verksamt företag inom detta område samt ha ett flertal sinsemellan oberoende uppdragsgivare.

Vidare ska företaget varit verksamt i minst ett år samt ha en omsättning på minst 2 MSEK. Slutligen finns även ett medlemskriterium avseende krav på företagets personals auktorisation (om sådan finns) inom för företagets verksamhet relevant immaterialrättsligt område enligt följande:

 • Patent – Minst en European Patent Attorney eller svenskt auktoriserat ombud anställd
 • Varumärke – Minst en European Trademark Attorney anställd
 • Design – Minst en European Design Attorney anställd

Ansökan om inträde i föreningen prövas och beslutas av styrelsen. Ansökningshandling – här – ifylles av sökanden och skickas direkt till Styrelsen som därefter återkommer inom kort för bokning av möte. Vid mötet ges sökanden möjlighet att beskriva sitt företag och dess verksamhet, samt ange anledning för ansökan till SEPAF.

Medlems- och serviceavgift 24/25:
Medlemsavgift: 400 kronor, därefter en fast serviceavgift på 10.000 kronor därefter en rörlig serviceavgift som baseras på budgeten som beslutats på vårmötet.

Styrelsen önskar även två referenser avseende företaget. Kort tid efter mötet meddelar Styrelsen sitt beslut.

Medlemskapet i SEPAF

 • Allmänna uppdragsvillkor
  Alla medlemmar i SEPAF följer de allmänna uppdragsvillkoren se länk: https://sepaf.se/etik/allmanna-uppdragsvillkor/
 • Försäkring
  Som medlem i SEPAF har ni möjlighet att teckna en förmånlig medlemsförsäkring som SEPAF har upphandlat för sina medlemmar. Den innefattar omfattande försäkringsvillkor till en konkurrenskraftig premie. Den innefattar följande försäkringsmoment:
  – Professionsansvar
  – Allmän ansvarsförsäkring
  – Egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring
  – Rättsskyddsförsäkring
  – Förmögenhetsbrottsförsäkring
  – VD och styrelseansvarsförsäkring.
 • Nätverkande
  Två gånger om året träffas SEPAFs medlemmar för vår- och höstmöte. Föreningen står då för kostnaden inkl. logi, mat och dryck för två personer från varje företag.
 • Omvärldsbevakning
  Varje fredag går ett mail ut till SEPAFS medlemmar med nyheter som berör er bransch.
 • GDPR
  GDPR-vägledning som är framtagen för SEPAFs medlemmar.
 • Förmånserbjudanden
  Ta del av flera förmånserbjudanden: bättre pris på hotell, drivmedel och mycket mer! Se vilka förmåner ni har.
 • Vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer.
  https://sepaf.se/etik/vagledande-regler/
 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk