För dig som är student

SEPAF är en branschförening för företag i Sverige som arbetar med rådgivning avseende immateriella rättigheter som patent, varumärken och design (IP).

Viktiga uppgifter för SEPAF är dels att väcka intresse för att arbeta med immateriella rättigheter, särskilt som ombud eller annan tjänsteleverantör, dels att verka för fortsatt hög yrkesskicklighet i branschen där kraven på kvalificerad fortbildning är en del i yrkesrollen.

Läs nedan vad SEPAF gör för arbete i frågan, vägar in i yrket och hur du ansöker om stipendie.

Hur är det att jobba med patent?

Vägar in i yrket

Att bli patentombud kräver en kombination av teknisk utbildning, specialiserad kunskap inom patentlagstiftning och, i många fall, genomgången av en kvalificeringsexamen eller auktorisation. Processen kan variera beroende på land, men här är en generell översikt över de steg som oftast ingår för att kvalificera sig som patentombud: 

 • Teknisk eller vetenskaplig utbildning
  Först och främst krävs det vanligtvis att du har en teknisk eller vetenskaplig examen på universitetsnivå. Detta är för att patentombud ofta behöver förstå komplexa tekniska detaljer om de uppfinningar de hjälper till att skydda. Exakta krav på utbildningsnivå och inriktning kan variera. 
 • Utbildning inom immaterialrätt
  Efter att ha säkrat en teknisk grund, är nästa steg ofta att förvärva specialiserad kunskap inom immaterialrätt, och mer specifikt inom patentlagstiftning. Detta kan innebära ytterligare studier, såsom kurser eller en masterexamen inom immaterialrätt. 
 • Praktisk erfarenhet
  Många länder kräver att blivande patentombud samlar på sig praktisk erfarenhet genom att arbeta under överinseende av ett auktoriserat patentombud eller inom en organisation som hanterar patentfrågor. Denna praktikperiod kan vara viktig för att lära sig yrkets praktiska aspekter.
 • Kvalificeringsexamen
  I många jurisdiktioner måste aspirerande patentombud klara en kvalificeringsexamen för att bli godkända som patentombud. Denna examen testar kunskaper i patentlagstiftning och förmågan att hantera patentansökningar och andra patentrelaterade procedurer. 
 • Registrering hos relevant myndighet
  Efter att ha klarat kvalificeringsexamen måste du registrera dig hos den relevanta nationella myndigheten eller det professionella organet som ansvarar för patentombud. I vissa länder kan detta vara det nationella patentverket eller en specifik yrkesorganisation för patentombud. 
 • Fortsatt yrkesutveckling
  För att upprätthålla sin auktorisation och hålla sig uppdaterad med förändringar i patentlagstiftning och praxis, krävs det ofta att patentombud deltar i kontinuerlig yrkesutveckling.

  Vägen till att bli patentombud kan vara krävande och tar tid, men det är en karriär som erbjuder möjligheten att arbeta i skärningspunkten mellan teknik, juridik och affärer, och spela en viktig roll i skyddet av innovationer och uppfinningar. Om du innehar en europeisk patentombudsbehörighet så ger det dig möjlighet att arbeta var som helst i världen. I Sverige finns det tre olika typer av branscher att börja din karriär inom 

Stipendium för patentrelaterade uppsatser

SEPAF (Sveriges Patentbyråers Förening) är engagerade i att stödja och främja forskning och kunskap inom området immateriella rättigheter. Vårt stipendium är avsett för studenter som är nyfikna på patentskyddets roll att lösa vår tids utmaningar och som vill utforska ämnet genom en uppsats.

Företag som Ericsson och Spotify är levande exempel på hur tillgång till ensamrätt och till nyskapande teknologi genom patent har varit avgörande för deras framgångar och nuvarande värderingar. Patent och andra immateriella rättigheter har varit en katalysator för företagens innovationskraft och genererat tillväxt.

Vem är berättigad att ansöka?
Stipendiet är öppet för studenter vid svenska universitet och högskolor, oavsett inriktning eller studienivå. Vi uppmuntrar alla studenter med intresse för patent och immateriella rättigheter att ansöka.

Hur ansöker man?
Skicka in din uppsats i PDF till info@sepaf.se senast den 1 oktober. Bifoga även ett intyg gällande vilket lärosäte du studerar vid.

Vad ska uppsatsen handla om?
Din uppsats bör fokusera på något relevanta ämne inom patentområdet. Det kan vara en analys av den senaste utvecklingen inom patentlagstiftningen, en fallstudie av ett specifikt patent eller en diskussion om patentets roll inom innovation och teknologisk utveckling. Kreativitet och originalitet uppmuntras!

Bedömning och Utvärdering
Ansökningarna kommer att utvärderas av vårt expertteam bestående av erfarna patentkonsulter. Vi kommer att bedöma ansökningarna baserat på kvaliteten på uppsatsen, relevansen för patentområdet, och den övergripande akademiska prestationen hos ansökande.

Stipendiebelopp och Utbetalning
Det valda bidraget kommer att tilldelas ett stipendium om 20 000 kronor och kommer att tillkännages sista veckan i november. Stipendiet kommer att utbetalas direkt till den antagna studentens bankkonto. Uppsatsen behöver vara SEPAF tillhanda senast den 1 oktober.

Vi ser fram emot att läsa ditt bidrag. Lycka till med din ansökan!

Vad gör SEPAF?

Viktiga uppgifter för SEPAF är dels att väcka intresse för att arbeta med immateriella rättigheter, särskilt som ombud eller annan tjänsteleverantör, dels att verka för fortsatt hög yrkesskicklighet i branschen där kraven på kvalificerad fortbildning är en del i yrkesrollen.

Exempel på SEPAF:s arbete inom utbildning:

 • Samverkan med PRV, universitet och andra utbildningsinstitutioner samt med andra intresseorganisationer inom IP-området, t ex kring utformning av utbildningar och arbetsmarknadsdagar
 • Utredningar och undersökningar av branschens utveckling för behov och utformning av utbildningar
 • Certifiering och rekommendation av utbildningar
 • Stipendie

SEPAF samarbetar med utbildningsleverantörer som motsvarar föreningens högt ställda krav. Om intresse finns för att bli en SEPAF-godkänd utbildningsleverantör, kontakta SEPAF:s kansli, info@sepaf.se för mer information.

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk