SEPAF - Innovationsskyddarna

Vi är branschorganisationen som samlar svenska immaterialrättsföretag. Våra medlemmar hjälper dig skapa affärsnytta genom innovationsskydd främst i form av patent, varumärkesskydd och designskydd.

Senaste nytt

Den 21 oktober hade SEPAF sin årliga stämma i Växjö där vi fick digitalt besök av PRV som gav återkoppling på SEPAFs enkät till medlemmarna samt av Kommers kollegium och Svenskt Näringsliv som pratade om sanktionerna mot Ryssland. Vidare informerades också medlemmarna om vägledningen gällande sanktioner kring hantering av immateriella rättigheter.

På den formella delen tackades Peter Kylin och Stefan Lautmann för deras förtjänstfulla insatser och Jesper Sellin och Mikael Mattsson valdes in som nya styrelseledamöter.

Aktuellt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk