SEPAF - Innovationsskyddarna

Vi är branschorganisationen som samlar svenska immaterialrättsföretag. Våra medlemmar hjälper dig skapa affärsnytta genom innovationsskydd främst i form av patent, varumärkesskydd och designskydd.

Senaste nytt

SEPAF fördjupar samarbetet med IFIM, Stockholms universitet

Sveriges patentbyråers förening har under längre tid arbetat tillsammans med Frantzeska Papadopoulou, professor och ordförande för Institutet för immaterialrätt och marknadsrätts (IFIM) samt Head of the intellectual property rights group vid Stockholms universitet i den gemensamma drivkraften att skapa fler utbildningar inom immaterialrätt. Syftet är att studenter ska få upp ögonen för branschen för att kunna möta företagens nutida och framtida kompetensbehov. 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk