Grundläggande arbetsmiljöarbete

Reglerna om SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) innebär höga krav på dig som arbetsgivare. Du ska undersöka, genomföra och följa upp verksamhetens risker för att förebygga olyckor och ohälsa. Under dagen går vi igenom reglerna grundligt, samt ger tips och vägledning kring hur du konkret ska hantera din organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Programpunkter

  • AFS 2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • Vad är egentligen social respektive organisatorisk arbetsmiljö – begrepp som är centrala i AFS 2015:4?
  • Vilket ansvar har de anställda för att bidra till en god arbetsmiljö?
  • Vad kan du som arbetsgivare göra, rent konkret, för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen?
  • Sinfs mallar och verktyg
  • Inför arbetsmiljöinspektion
  • Böter, straff och sanktionsavgifter
  • Arbetsmiljödomar

Program

09:45 Kaffe och registrering
10:00 Start arbetsmiljöarbete
12:00 Lunch
13:00 Fortsättning arbetsmiljöarbete
16:00 Avslut

Plats
Lindholmen Science Park våning 2, lokal: Innovation. Lindholmspiren 3-5, Göteborg

När
Torsdag den 20 februari 2020

Pris
2 995 kr (ex moms) – Medlem i Sinf eller FKG
5 995 kr (ex moms) – Ej medlem

Anmälan 
Anmäl dig till kursen senast fredagen den 14 februari. Till anmälan>

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk