Samarbetsavtalet - förutsättningar till ett välfungerande samarbete

Avtalsreglering är en grundsten i den dagliga verksamheten hos de flesta företag. Ett samarbetsavtal skall skapa gemensamma mål mellan parterna och bidra till att skapa goda förutsättningar för ett välfungerande samarbete. Genom ett samarbetsavtal blir det enklare att samverka och lösa eventuella problem som uppkommer under samarbetets gång.

Under webbinariet går vi igenom:

·        Respektive parts roll i samarbetet – behov och mål
·        Identifiera frågor och situationer som ni kanske inte tänkt på och som bör diskuteras innan ett samarbete påbörjas
·        Så stärker ni er position på marknaden med minimerad affärsrisk
·        När oväntade händelser inträffar och meningsskiljaktigheter uppstår
·        Undvik kostsamma och tidsödslande processer

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk