Arbetsrätt – Praktisk kunskap för att undvika dyra misstag

Fredag 9 oktober 2020, 10:00-16:00 i Stockholm

När du hanterar personal är det viktigt att ha en överblick över de arbetsrättsliga reglerna. Denna kurs ger dig den praktiska kunskapen som behövs för att undvika dyra misstag.

Vid kurstillfället får du lära dig:

 • Anställningsformer
 • Tecknande och hantering av kollektivavtal
 • Grundläggande skyldigheter och rättigheter inom anställningen
 • Hantering av svårare personalfrågor, såsom exempelvis misskötsamhet
 • Ledighet (såsom semesterregler och föräldraledighet)
 • Övergång av verksamhet
 • Avslut av anställning
 • De svåra uppsägningsfallen och avsked
 • Sjukdom och rehabiliteringsansvar
 • Diskriminering och kränkningar
 • Konkurrensklausuler och lojalitetsplikt

Vi går igenom materialet, löser case och diskuterar rättsfall. Det finns även möjlighet att ta med dina egna konkreta utmaningar som du kan lyfta i gruppen.

Program

09:45 Registrering och kaffe
10:00 Start arbetsrätt
12:00 Lunch
13:00 Fortsättning arbetsrätt
16:00 Avslut

Plats
Näringspunkten, Fleminggatan 7, Stockholm

Pris
Medlem 2 995 kr (ex moms)
Ej medlem 5 995 kr (ex moms)

Anmälan
Anmäl dig till utbildningen senast fredagen den 2 oktober. Till anmälan>

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk