Anders Ekdahl, VD, The Labyrinth Public Affairs och med erfarenhet flera VD-roller i näringslivsorganisationer,  bl a Svensk Industriförening Sinf, tillsammans med Sinfs nuvarande VD Sanna Arnfjorden Wadström som på kort tid lyckats väl i påverkansarbetet i samband med coronakrisen. De ger sina bästa tips för hur du lyckas positionera din organisation som en aktör som politiken vill lyssna på.

Så blir din bransch en samhällsaktör – 5 tips så att politiken lyssnar

Ett omtumlande år påbörjar nu sin andra halva. Inom samhällspåverkan har det varit en vår med stora utmaningar för många branscher, men samtidigt stora möjligheter. Diskussionerna om näringsfrämjande förslag och branschstöd har varit många, men knappast någon har lyckats få genomslag i politiken. Det har heller inte varit lätt för organisationer att prioritera bland medlemmarnas önskemål och samtidigt leverera det påverkansarbete som ger störst nytta för branschen.

Anders Ekdahl, VD, The Labyrinth Public Affairs och med erfarenhet flera VD-roller i näringslivsorganisationer,  bl a Svensk Industriförening Sinf, tillsammans med Sinfs nuvarande VD Sanna Arnfjorden Wadström som på kort tid lyckats väl i påverkansarbetet i samband med coronakrisen. De ger sina bästa tips för hur du lyckas positionera din organisation som en aktör som politiken vill lyssna på.

Vad ska du absolut inte göra?
Trots kontakter och flitigt debatterande i t ex media lyckas många näringslivsorganisationer riktigt dåligt med sitt påverkansarbete. Vad beror det på? Vilka misstag görs igen och igen?

Joakim Kellner, seniorkonsult, The Labyrinth Public Affairs, med lång erfarenhet från Regeringskansliet och flera departement berättar om de vanligaste misstagen som görs i dialog med politiken och hur du undviker dem.

När, var och hur

 • När: Tisdagen 15 september
 • Tid: 10.00 – 10.45
 • Var: Online via Webinariejam
 • Deltagare:
  • Anders Ekdahl, VD, The Labyrinth Public Affairs
  • Joakim Kellner, Senior konsult, The Labyrinth Public Affairs
  • Elina Wikström, Branschutvecklare, Sinf
  • Sanna Arnfjorden Wadström, VD, Sinf

Detta riktar sig till dig som leder en branschorganisation, t ex som VD, branschansvarig, styrelseordförande eller styrelseledamot. Webinariet arrangeras av Sinf Svensk Industriförening för att hjälpa och utveckla branscherna framåt

Anmäl dig här

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk