Tänk om vi kan säkra industrins kompetensbehov

Industrin i Jönköpings län har svårt att hitta rätt kompetens. Det påverkar deras verksamhet och utveckling. Men vilken typ av kompetens behöver de och möter
utbudet av utbildningar deras behov?

Den 1 september 2021 är du välkommen till en kompetensdag med workshop där vi diskuterar industrins behov och hur det matchar med utbildningsutbudet. Du som företag får diskutera ditt faktiska behov och vi diskuterar vad vi tillsammans kan göra för att tillgodose dem. Under dagen bjuds du också på inspiration från företag och branschen.

Program för onsdagen den 1 september
9.00 Inspiration från företag och branschen
9.30 Efterfrågan och utbud: Matchas företagens behov med utbudet av utbildningar i länet?
9.50-10.20 Paus
10.30 Workshop: Vad kan vi göra för att möta upp företagens behov?
11.15 Sammanfattning av workshop och paneldikussion med företag och branschrepresentanter
11.45 Avslut

Vi planerar för en fysisk träff och återkommer längre fram med mer detaljer.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk