Varför ökar inte exporten?

Presentation av Exportkartläggningen och Brexit

För tio år sedan började Sinf mäta hur stor andel av omsättningen som företagen sålde på export. Sedan 2011 har man dessutom ställt frågan ”Hur stor andel av din omsättning går på export om fem år?”. I backspegeln kan vi se att de förhoppningar som företagen har fem år framåt inte infrias i någon större mening. I själva verket är andelen av omsättningen på export nästan oförändrad sedan 2009. Vad beror det på? Sanna Arnfjorden Wadström, VD Sinf, presenterar Exportkartläggningen för 2019.

Brexit – Mats Söderström, Business Sweden

När Storbritannien inte längre tillhör EU:s inre marknad innebär det en tullhantering vilket skapar stora förändringar för svenska företags handel med Storbritannien. Mats Söderström från Business Sweden kommer berätta vad Brexit i praktiken innebär för er export.

Därefter en paneldiskussion utifrån Exportkartläggningen och Brexit.

Deltagare i paneldiskussionen:

  • Mats Söderström, Advisor Business Sweden
  • Robert Wickman, Regionansvarig EKN
  • Peter Wall, VD Mälarplast
  • Max Lundgren, Head of Office Flanders Investment & Trade

När: 13 november kl 14:00-14:40
Plats: Stora scenen i Hall D på Elmia Subcontractor

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk