Certifiering av utbildning

SEPAF arbetar bl a med att upprätthålla en hög yrkesskicklighet i branschen där kraven på kvalificerad fortbildning är en del i yrkesrollen. Därför vill SEPAF knyta till sig utbildningsleverantörer som genom certifieringen visar att de motsvarar föreningens högt ställda krav.

Varför ska ni bli en SEPAF-godkänd utbildningsleverantör?

 • Ni får möjlighet att informera SEPAF:s medlemsföretag om era kurser via SEPAF:s hemsida
 • Ni kan använda er av SEPAF-certifieringen i er egen marknadsföring
 • Ni kommer att kunna diskutera branschens utbildningsbehov med SEPAF
 • Ni får tillfälle att delta i branschaktiviteter
 • Ni får en möjlighet att utvecklas som utbildningsproducent genom ett branschsamarbete

Krav för att bli en SEPAF-godkänd utbildningsleverantör

Skicka en ansökan till SEPAF:s kansli, info@sepaf.se, som innehåller

 • Beskrivning av kursen/kursinnehåll
 • Beskrivning av målgrupp och nivå
 • Litteraturlista
 • Exempel på tidigare examination (om examination ingår i kursen)
 • Referenser från tidigare deltagare
 • Kursföreståndarens/utbildningsleverantörens CV

Efter granskning av er ansökan kallas representant från Utbildningsleverantören till en intervju med en representant från SEPAF. Därefter kommer ansökan att behandlas av styrelsen.

Certifieringen gäller tre år om. Om ert företag säljs, fusioneras eller på annat sätt genomgår större förändring ska ny ansökan skickas till SEPAF.

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk