Konferensen ”The Unitary Patent System – A Game Changer for the Innovation System in Europe”

Av: Thomas Randes, ROUSE
Den 17 november arrangerade EPO och EU-kommissionen konferensen ”The Unitary Patent System – A Game Changer for the Innovation System in Europe”. När vi under några decennier har lärt oss termer och betydelsen av opt-out och bifurcation, jobbat med rättegångsreglerna (SEPAF har aktivt bidragit till regel 243 avseende rättegångsombud som inte är advokater), räknat på effekterna för våra kunder och för oss själva, följt de geopolitiska intressena vad gäller etablering av de olika enheterna för domstolarna med mera var det bra att bli påmind av varför gemenskapspatentet har kommit till och betydelsen av systemet för Europa i framtiden.

Konferensen antog ett s.k. 360-perspektiv där systemet kommenterades av olika intressenter såsom lagstiftaren i form av kommissionen, myndigheten i form av EPO, akademiker från universiteten, storföretagen och småföretagen i form av näringslivets sammanslutningar, domstolarna, ombuden och företrädare för riskkapitalet. Det är det sistnämnda perspektivet som undertecknad upplevde som intressantast i sammanhanget. Detta på grund av just denna komponents nödvändighet för att överhuvudtaget kunna ha ett fungerande innovationssystem.

När man sitter i ett system utan jämförelse med andra försvinner kontexten vi är i. Detta leder till att det är svårt att effektivt se vad som är bra eller sämre. Under konferensen jämfördes investeringsviljan i innovation inom EU med USA och Kina. Statistiken talar för sig själv. Europa ligger långt bakom dessa handelsblock i form av investeringar. Investeringar som skall ge oss välstånd i en global konkurrens. En avgörande faktor anses vara just fragmenteringen av det europeiska patentsystem i flera nationella patentsystem. Även finansieringssystemet är nämligen fragmenterat jämfört med de stora aktörerna som täcker in till exempel USA och Kina. Kan verkligen patentsystemet ha denna enorma betydelse? Vid valet av en investering i en region med ett enhetligt skydd i ”deep tech” eller i ett fragmenterat system blir dock valet kanske uppenbart. Kausaliteten är kanske inte uppenbar men framfördes bestämt av företrädare från finansbranschen.

Det är också värt att poängtera att det nya systemet även kommer att fortsätta vara fragmenterat (till exempel med patent som säkerhet, opt-out, etc.) om än i mycket mindre omfattning än i dag. I Bryssel beskrevs en mycket bra fortsättning på vårt europeiska patentsystem.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk