The,Phrase,Welcome,Aboard!,Typed,Onto,A,Scrap,Of,Lined

Ny medlem i SEPAF – Potter Clarkson

Potter Clarkson är ny medlem i SEPAF sedan den 18 augusti i år. De arbetar med juridisk rådgivning kring innovationer samt stöttar skapande och utveckling. Företagets kunder består av såväl små som stora företag och organisationer, enskilda uppfinnare, universitet och andra forskningsinstitut. Potter Clarkson har länge varit etablerade i Sverige med patentrådgivning inom life science och biotech, men har på senare år expanderat till andra områden. Potter Clarkson har idag 13 anställda i Sverige och fokus på att växa.

Vi möter Jesper Sellin, jurist och partner på Potter Clarkson. Jesper arbetar brett, med alltifrån varumärkesstrategier och patenttvister till IP-relaterade avtal.

Anledningen till att företaget sökte medlemskap i SEPAF, säger Jesper, är för att de vill bli erkända som en svensk IP-byrå men även för att de vill påverka och bidra till branschen. En återkommande fråga som de brinner för är kompetenshöjning genom fortbildning. Det är också en fråga som SEPAF lägger mycket kraft på genom utbildningsgruppen och samarbetet med Stockholms universitet. Potter Clarksons förväntningar på medlemskapet i SEPAF, förutom att själva påverka, är att få rådgivning och stöd som medlem. Det är viktigt att SEPAF fortsatt är en professionell förening som har betydelse för branschen, menar Jesper.

Potter Clarkson, som arbetar mycket med trainees både i England och Sverige, har en tydlig ambition att bidra i kompetensfrågan i SEPAF. De ser gärna också att föreningen framledes utbyter mer erfarenheter internationellt, vilket Potter Clarkson gärna hjälper till och stöttar.

För framtiden inom IP-branschen hoppas de att företagen ska bli ännu mer intresserade av immateriella rättigheter och se hur mycket värde de kan bidra med till deras utveckling. Där har SEPAF en viktig och utbildande funktion, avslutar Jesper.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk