bw 3x3_Erik Oskarsson_Rouse

Ny styrelseledamot Erik Oskarsson

Den 13 oktober valdes Erik Oskarsson, från ROUSE in som ny styrelseledamot i SEPAF. Erik startade sin resa i branschen 2015 och arbetar idag som Vd på ROUSE. Erik ger råd inom kommersiell forskning, nystartade företag och multinationella företag med fokus på att identifiera, värdera och kontrollera innovation och konkurrensfördelar.

Erik är specialiserad på att kontextualisera IP och intellektuella tillgångar för att stödja kunders tillväxt och lönsamhet. Erik ansvar för medlemsfrågorna i SEPAF och anledningen till att han engagerar sig är för att driva frågor som berör hela branschen.
– Branschen för immaterialrätt är en relativt liten men med stor potentiell påverkan på näringslivet. Det finns enorm potential för oss som bransch att utvecklas och växa. SEPAF fyller en viktig funktion i den utvecklingen. För mig är det viktigt att vara en del av den förändringen genom att påverka och driva frågor som berör hela vår bransch, avslutar Erik Oskarsson.

Varmt välkommen Erik!

bw 3x3_Erik Oskarsson_Rouse

Ny styrelseledamot Erik Oskarsson

Den 13 oktober valdes Erik Oskarsson, från ROUSE in som ny styrelseledamot i SEPAF. Erik startade sin resa i branschen 2015 och arbetar idag som Vd på ROUSE. Erik ger råd inom kommersiell forskning, nystartade företag och multinationella företag med fokus på att identifiera, värdera och kontrollera innovation och konkurrensfördelar.

Erik är specialiserad på att kontextualisera IP och intellektuella tillgångar för att stödja kunders tillväxt och lönsamhet. Erik ansvar för medlemsfrågorna i SEPAF och anledningen till att han engagerar sig är för att driva frågor som berör hela branschen.
– Branschen för immaterialrätt är en relativt liten men med stor potentiell påverkan på näringslivet. Det finns enorm potential för oss som bransch att utvecklas och växa. SEPAF fyller en viktig funktion i den utvecklingen. För mig är det viktigt att vara en del av den förändringen genom att påverka och driva frågor som berör hela vår bransch, avslutar Erik Oskarsson.

Varmt välkommen Erik!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk