Remissutlåtande: Grovt upphovsrättsbrott samt grovt varumärkesbrott

2018-08-01

SEPAF ställer sig bakom de föreslagna förändringarna, dvs. att grovt brott med särskild straffskala införs för upphovsrättsintrång och varumärkesintrång. Att ändringarna avses att träda i kraft den 1 juli 2019 ser SEPAF som en rimlig målsättning, och SEPAF ser fram emot implementeringen av de föreslagna förändringarna. SEPAF noterar att  det tyckas vara märkligt varför just upphovsrätten och varumärkesrätten har fått en särställning i förslaget och förordar att straffskalan även för brott mot andra immateriella rättigheter och tillgångar (exempelvis patent, mönster, firma och företagshemligheter) borde ses över på motsvarande sätt.

Ta del av yttrandet här. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk