Remissutlåtande: Tilläggsskydd för läkemedel

2018-06-29

SEPAF instämmer i stort med resonemangen i EU-kommissionens förslag och tillstyrker därför en lagstiftning som stödjer det övergripande syftet med EU-kommissionens förslag. Den föreslagna lagändringen till Artikel 4 av SPC-förordningen innehåller dock ett antal otydliga begrepp vilka i framtiden troligtvis kommer att kräva tolkning av EU-domstolen. Detta riskerar därmed att bli en kostsam lagändring för användarna av systemet, både för original- och generika/biosimilartillverkare.

Remissutlåtande som PDF.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk