SEPAF beslutar sig för att fira 40 år – årtiondets fest är planen!

”Sveriges Patentbyråers Förening bildades på en konstituerande stämma som troligen hölls någon gång mellan 1982 och 1984 i Stockholm.” Detta skriver Jonas Gulliksson på SEPAFs hemsida i en artikel om organisationens historia (Historien om SEPAF – Sepaf). Borde inte tidpunkten för ett 40-årsjubileum vara självklar? Det kan tyckas så, men för SEPAF är det alltså inte det.

Vad hade branschen varit utan dessa ungefärliga 40 år med SEPAF? Det vet vi naturligtvis inte. I våra grannländer Norge och Danmark finns inte denna typ av branschorganisation idag, vilket tydligen också fungerat. Man ansåg i Sverige på 80-talets början att SEPAF som organisation fyllde ett hål för branschfrågor på företagsnivå. Utan SEPAF hade dessa frågor ingen naturlig hemvist och sett i backspegeln hade organisationen knappast överlevt i 40 år utan att fylla detta hål med innehåll.

Vad har då SEPAF uträttat under åren? På ett strategimöte i september 2022 satt dåvarande styrelsen och grubblade över just detta. Med den struktur av relativt korta mandatperioder som är principen för styrelseledamöterna, i kombination med relativt långa skeenden i de frågor man engagerat sig i riskerar vi att på sikt delvis glömma vår historia. Genom att dokumentera historiken och ställa den i relation till dagens situation blir den mer levande och det blir möjligt att värdera om organisationen arbetar med rätt frågor.

Det konstaterades på det där septembermötet att frågeställningarna som SEPAF varit involverat i genom åren är många, och att ett flertal av dessa har haft – och fortfarande har – stor påverkan på branschen:

  • En uppenbar fråga som är på agendan vid varje SEPAF-stämma är den om vår gemensamma försäkringsupphandling. Numera jobbar en särskild och från styrelsen delvis separat grupp med denna fråga. Det gör att kontinuiteten blir bättre och förståelsen växer.
  • Något som är högst aktuellt i dagarna, när UP och UPC är på under uppstart, är våra svenska IP-juristers möjlighet att agera som ombud inför de nya domstolarna. I denna fråga var SEPAFs medverkan central genom att via lobbying påverka lagstiftningen till att inte enbart godkänna advokatbetitlade jurister för denna roll.
  • Även inom utbildning av branschens IP-konsulter  har SEPAF spelat en stor roll via upprättandet av IP-Samfundet. För att inte tala om att lägga grunden för etablerandet av den svenska auktorisation för ombud via Patentombudsnämnden som sorterar under Bolagsverket. Även om auktorisationens juridiska effekt ännu inte är testad rättsligt, så ger bara det faktum att den alls finns tyngd åt de IP-konsulter som innehar den.
  • SEPAF har tagit fram branschregler på ett flertal områden för att därigenom skapa en gemensam branschstandard. På senare tid har styrelsen och Etikkommittén tillsammans gjort en genomlysning av dessa nu drygt 20 år gamla rekommendationerna. Den överlevande rekommendationen uppdaterades och ligger sedan en tid på SEPAFs moderniserade hemsida. Övriga var nu överspelade och togs därför bort. Den som kvarstår ger ledning vid ett ombudsbyte och ska underlätta och tydliggöra rollerna vid ett sådant byte.

Så hur var det nu med frågan om våra 40 år som organisation? Eftersom ingen tycks minnas den exakta uppstarten så valde vi i styrelsen att det nu var dags att träffas och återknyta de kontakter vi möjligen tappat på senare år. Inte bara detta, vi vill ta tillfället i akt visa upp vad vår bransch bidrar med till samhället och skapa nya länkar mellan oss och andra aktörer och beslutsfattare inom vårt område. Kanske ännu viktigare, vi vill skapa förutsättningar för att bygga kunskapen om SEPAF både inom branschen och i den vidare kretsen för att främja alla de frågor som berör oss. Och varför inte göra detta med en storslagen fest?!

Vi bjuder alltså in alla medlemsföretag tillsammans med nämnda aktörer till Berns den 13 oktober för en helkväll i samband med höstmötet för ett ordentligt firande. Välkomna att fira de hittillsvarande 40 åren och tillsammans lägga grunden för minst lika intressanta år framåt!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk