SEPAF fördjupar samarbetet med IFIM, Stockholms universitet

Sveriges patentbyråers förening har under längre tid arbetat tillsammans med Frantzeska Papadopoulou, professor och ordförande för Institutet för immaterialrätt och marknadsrätts (IFIM) samt Head of the intellectual property rights group vid Stockholms universitet i den gemensamma drivkraften att skapa fler utbildningar inom immaterialrätt. Syftet är att studenter ska få upp ögonen för branschen för att kunna möta företagens nutida och framtida kompetensbehov.

Samarbetet innebär att Sveriges patentbyråers förening finansierar en del av arbetet, i form av en anställd som kommer göra kartläggningar av befintliga och nedlagda kurser samt föreläsare, examinatorer och kursansvariga.
– Genomförandet av en kartläggning av befintliga kurser i immaterialrätt kommer att utgöra en viktig utgångspunkt för att uppnå vårt mål, öka medvetenheten och kunskapsnivån i immaterialrätt hos även icke-jurister, säger Frantzeska Papadopoulou.

Kompetensfrågan är en fråga som SEPAF drivit i många år och Jesper Sellin som numer är ansvarig för utbildningsgruppen är nöjd med hur samarbetet tillsammans med IFIM utvecklat sig.
– Detta är ett steg i rätt riktning för att få en bra överblick om nuläget och var vi behöver lägga våra resurser. Vi ser fram mot att snart ha en bättre bild och kunna lägga vår plan framåt för hur vi kan bäst stötta arbetet med att få in mer utbildning om immaterialrätt på lärosätena, inte minst på ingenjörsutbildningarna, avslutar Jesper Sellin.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk