Young,Happy,Lucky,Woman,Student,Feeling,Excited,Winner,Holding,Cellphone

SEPAF stipendium för patentrelaterade uppsatser

SEPAF (Sveriges Patentbyråers Förening) är engagerade i att stödja och främja forskning och kunskap inom området immateriella rättigheter. Vårt stipendium är avsett för studenter som är nyfikna på patentskyddets roll att lösa vår tids utmaningar och som vill utforska ämnet genom en uppsats.

Företag som Ericsson och Spotify är levande exempel på hur tillgång till ensamrätt och till nyskapande teknologi genom patent har varit avgörande för deras framgångar och nuvarande värderingar. Patent och andra immateriella rättigheter har varit en katalysator för företagens innovationskraft och genererat tillväxt.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk