Creativity,And,Innovative,Are,Keys,To,Success.concept,Of,New,Idea

Svag ökning av kvinnliga uppfinnare på 140 år

Uppfinningar har och har haft en stor betydelse för Sveriges välfärd och utveckling av företagandet. Sverige ses normalt som ett innovativt land med hög andel patentansökningar som lämnas in varje år. I Sverige var Maria Christina Bruhn en av de allra första kvinnorna som slogs för sin uppfinning och gjorde anspråk på en belöning från kronan, en belöning hon ansåg tillfallit fel uppfinnare. Hon fick till slut rätten till halva prissumman. Maria Christina Bruhn dog för över 200 år sedan och år 2021 är det fortfarande bara 14 procent kvinnliga uppfinnare på de nationella patentansökningarna.
– Trots att Sverige är ett mer jämställt land ligger vi efter många länder när det kommer till PCT ansökningar, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

Enligt WIPO 2019 var 19 procent av alla patentansökningar världen över inlämnade av åtminstone en kvinnlig uppfinnare. Enligt PRV:s senaste statistik går det att utröna en svag trend uppåt för kvinnliga uppfinnare där 14 procent av de nationella patentansökningarna var inlämnade av minst en kvinna i ansökan. För att Sverige ska lyckas som innovativt land behövs det fler uppfinningar gjorda av såväl kvinnor som män. För att detta ska vara möjligt behöver andelen kvinnliga uppfinnare öka.

Christina Wainikka, som varit forskare inom kvinnors representation på patentområdet, menar att det finns flera olika faktorer som inverkar till att kvinnliga uppfinnare inte ökar.
– En faktor är att kvinnor historiskt sett inte läst de utbildningar som normalt leder till att man blir uppfinnare. Idag finns dock en eftersläpning på patentsidan i förhållande till hur stor andel som examineras från ingenjörsutbildningar, säger Christina och fortsätter, en annan sak som vi såg i vår forskning var att kvinnliga uppfinnare hade svårare att få riskkapital. Bara cirka 1 % av riskkapitalet går till kvinnor. Utebliven finansiering gör att de där stegen från idé till patent blir svårare för kvinnor, menar hon.

Historiskt sett har patentansökningarna för kvinnliga uppfinnare egentligen inte rört sig så mycket. Under perioden 1885 – 1929 stod kvinnor för 3,7 procent av de beviljade patenten. För perioden 1991–98 var motsvarande siffra 4,3 procent. På 140 år har andelen inlämnade patentansökningar av kvinnor ökat med 10 procent. För att Sverige ska bibehålla sin topplacering som innovationsland behöver patentansökningarna öka framledes.

– En del av det som behöver göras för att öka patentansökningarna från fler kvinnliga uppfinnare handlar om det som generellt behöver göras på immaterialrättsområdet, det vill säga kunskapshöjande insatser om immaterialrätten. Vi behöver också bli bättre på att lyfta förebilder, så att fler inser att det finns kvinnliga uppfinnare. I större organisationer behöver det tydliggöras att det är viktigt att se till att rätt personer verkligen upptas som uppfinnare.

Det är också värt att notera att det är stora skillnader mellan olika teknikområden. Inom till exempel läkemedel och bioteknik ät det nästan 50 % kvinnor, medan det inom väg och vatten knappt ens är 5 %, säger Christina.

Även i branschen är kvinnor underrepresenterade hos ombuden med 108 stycken kvinnor av 358 svenska auktoriserade ombud totalt.
– Förebilder är otroligt viktiga, så det vore värdefullt att visa de många duktiga kvinnorna som finns i branschen. Det behöver också vara tydligt att ett arbete i den här branschen går att kombinera med till exempel familjeliv, avslutar Christina.

En fråga som är högst aktuell inom SEPAF är att öka utbildningen inom immaterialrätt på fler utbildningar och i samhället generellt.
– Genom att öka kunskapen om immaterialrätt inom flera områden och utbildningar så tror jag att vi kommer att se fler kvinnliga uppfinnare i framtiden. Det är också fler kvinnor som söker teknikutbildningar vilket kommer skapa fler kvinnliga uppfinnare. Men precis som Christina säger är kvinnor i branschen otroligt viktiga att belysa och lyfta för att öka intresset hos unga, säger Charlotta Vink, vice ordförande i SEPAF.

Varför tror ni att det ser ut såhär? Vad har ni för synpunkter? Maila gärna dem till elina@sinf.se!

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk