Vad innebär det att vara medlem i SEPAF?

Ensam är sällan stark och genom branschföreningen kan medlemmarna bli en starkare röst både inom branschfrågor och i ett större politiskt perspektiv. Branschen jobbar inom en sektor som definieras gång efter annan som en mycket viktig framgångsfaktor för framtidens företag och genom att medlemsföretagen inom SEPAF går samman får vi alla en större plattform att driva viktiga frågor och genomföra förändring över tid.

Medlemskap i SEPAF innebär ett inflytande i immaterialrättssveriges starkaste ombudsorganisation. Genom SEPAF kan vi föra fram ombudsperspektivet mot lagstiftaren, myndigheter, näringsliv och allmänhet.

Medlemskap innebär att vi kan påverka den praxis kring branschbeteenden, etiska regler och villkor som är standard för myndigheters bedömning av vad som är branschpraxis.

Medlemskapet innebär en minskad risk för din verksamhet då din verksamhet bedöms utifrån de kvalitetskriterier som SEPAFs medlemsvillkor uppställt. Det innebär även att eventuella beteenden och krav på din verksamhet med större sannolikhet kommer att bedömas utifrån ett mer initierat perspektiv vid konflikter med de som du levererar till.

Du får även ett forum där du kan träffa både stora och små aktörer och diskutera operativa, taktiska och strategiska frågor med andra medlemmar

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk