Vad är European Patent Office, EPO?

European Patent Office (EPO), på svenska Europeiska patentverket, är en intergovernmental organisation som ansvarar för utfärdandet av europeiska patent enligt den Europeiska patentkonventionen (EPC). EPO grundades 1977 och har sitt huvudkontor i München, Tyskland, med ytterligare kontor i Berlin, Bryssel, Wien och Haag. Organisationen syftar till att stärka samarbetet inom patentskydd i Europa genom att erbjuda ett enhetligt ansökningsförfarande för sina medlemsländer. 

EPO:s huvudsakliga uppgifter inkluderar: 

Examination av patentansökningar: EPO granskar ansökningar för att säkerställa att de uppfyller de tekniska och juridiska kraven för patentbarhet enligt EPC. Detta innebär en noggrann undersökning av nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. 

Utfärdande av europeiska patent: När en ansökan godkänns, utfärdar EPO ett europeiskt patent, som sedan måste valideras av ansökaren i de medlemsländer där skydd önskas. 

Tillhandahålla information och resurser: EPO erbjuder omfattande databaser och sökverktyg för allmänheten och professionella användare för att söka i patentdokument och annan teknisk information. 

Främjande av internationellt samarbete: EPO samarbetar med nationella patentkontor, andra regionala patentorganisationer och internationella partners för att främja harmonisering och samarbete inom patentsystemet globalt. 

Utbildning och stöd: EPO tillhandahåller utbildningsprogram, seminarier och tekniskt stöd för att höja kunskapsnivån om patent och intellektuell egendom bland företag, uppfinnare och allmänheten. 

Genom sitt arbete spelar EPO en central roll i skyddet av intellektuell egendom i Europa och bidrar till innovation och ekonomisk utveckling. Organisationen finansieras genom avgifter för patentansökningar och årliga patentavgifter, vilket gör den ekonomiskt oberoende av bidrag från medlemsländerna. 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk