Vad är Unified Patent Court, UPC?

UPC står för ”Unified Patent Court” (Enhetliga patentdomstolen). Unified Patent Court är en föreslagen del av ett nytt europeiskt patentsystem som syftar till att erbjuda ett centraliserat förfarande för patenttvister inom EU. Detta innebär att istället för att hantera patenttvister i separata domstolar i varje EU-land, skulle UPC tillåta tvister som rör europeiska patent och det nya enhetliga patentet (som täcker flera EU-länder) att avgöras i en enda domstol. Målet med UPC är att förenkla processen och minska kostnaderna för att lösa patenttvister, samt att skapa en mer enhetlig rättstillämpning över EU:s medlemsstater.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk