För dig som är student

SEPAF är en branschförening för företag i Sverige som arbetar med rådgivning avseende immateriella rättigheter som patent, varumärken och design (IP).

Viktiga uppgifter för SEPAF är dels att väcka intresse för att arbeta med immateriella rättigheter, särskilt som ombud eller annan tjänsteleverantör, dels att verka för fortsatt hög yrkesskicklighet i branschen där kraven på kvalificerad fortbildning är en del i yrkesrollen.

Exempel på SEPAF:s arbete inom utbildning:

  • Samverkan med PRV, universitet och andra utbildningsinstitutioner samt med andra intresseorganisationer inom IP-området, t ex kring utformning av utbildningar och arbetsmarknadsdagar
  • Utredningar och undersökningar av branschens utveckling för behov och utformning av utbildningar
  • Certifiering och rekommendation av utbildningar

SEPAF samarbetar med utbildningsleverantörer som motsvarar föreningens högt ställda krav. Om intresse finns för att bli en SEPAF-godkänd utbildningsleverantör, kontakta SEPAF:s kansli, info@sepaf.se för mer information.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk