Medlemskap i SEPAF

SEPAF är branschorganisationen som samlar svenska immaterialrättsföretag. Medlemmarna i SEPAF skapar affärsnytta för sina klienter genom innovationsskydd*, främst i form av patent, varumärkesskydd och designskydd.

 • Allmänna uppdragsvillkor
 • Förmånlig medlemsförsäkring
 • Branschnätverk
 • Omvärldsbevakning
 • GDPR-policy
 • Vägledande regler kring etik
 • Lobbying
 • Medlemsförmåner

Såhär ansöker du:

Företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom immaterialrättens område är välkomna att ansöka om medlemskap i SEPAF.

Man ska vara ett kompetent och seriöst verksamt företag inom detta område samt ha ett flertal sinsemellan oberoende uppdragsgivare.

Vidare ska företaget varit verksamt i minst ett år samt ha en omsättning på minst 2 MSEK. Slutligen finns även ett medlemskriterium avseende krav på företagets personals auktorisation (om sådan finns) inom för företagets verksamhet relevant immaterialrättsligt område enligt följande:

 • Patent – Minst en European Patent Attorney eller svenskt auktoriserat ombud anställd
 • Varumärke – Minst en European Trademark Attorney anställd
 • Design – Minst en European Design Attorney anställd

Ansökan om inträde i föreningen prövas och beslutas av styrelsen. Ansökningshandling – här – ifylles av sökanden och skickas direkt till Styrelsen som därefter återkommer inom kort för bokning av möte. Vid mötet ges sökanden möjlighet att beskriva sitt företag och dess verksamhet, samt ange anledning för ansökan till SEPAF.

Styrelsen önskar även två referenser avseende företaget. Kort tid efter mötet meddelar Styrelsen sitt beslut.

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk