Remissvar: Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

2015-06-09
SEPAF stödjer i allt väsentliga delar betänkandet och hoppas att utredningens förslag blir verklighet, samt att resurser tillsätts så snart som möjligt för att så blir fallet. Det är av stor vikt för Sverige och vår förmåga att konkurrera i kunskapsekonomin att PRV har en ledande roll i detta arbete i Sverige och får utrymme att driva frågor om immateriella tillgångars betydelse för Sverige och svenskt näringsliv.

Ta del av hela yttrandet här. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk