Yttrande över EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

2014-09-26

Föreningen stöder det framlagda förslaget i EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter.

Kommissionen har i grönboken framfört en stor mängd möjliga fördelar av att utvidga EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar.

SEPAF har valt att bidra med synpunkter som belyser specifika områden där de tänkta ändringarna i skyddssystemet kan medföra vissa konsekvenser. Därefter ges svar på flertalet av de framställda frågorna i grönboken.

Läs hela remissvaret.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk