Vad är immateriella rättigheter?

Immateriella rättigheter är rättigheter som tillkommer skapare och ägare av immateriell egendom, såsom uppfinningar, litterära och konstnärliga verk, samt företagsidentifiering (som varumärken och logotyper). Dessa rättigheter skyddar mot obehörig användning och tillåter ägaren att dra ekonomisk nytta av sin immateriella egendom. Här är en översikt över de olika formerna av immateriella rättigheter som du nämnde: 

Vad är upphovsrätt? 

Upphovsrätt är en form av skydd som automatiskt tillkommer skapare av originalverk inom litteratur, musik, konst, film, och programvara. Det ger upphovsmannen exklusiva rättigheter att använda, framföra, och kopiera verket, samt rättigheter att ge licens till andra för användning av verket. Upphovsrätten uppstår automatiskt vid skapandet av verket och kräver inte registrering. 

Vad är patent? 

Patent skyddar uppfinningar och ger uppfinnaren en exklusiv rättighet att exploatera uppfinningen kommersiellt under en begränsad period, vanligtvis 20 år. För att få patent måste uppfinningen vara ny, innebära en uppfinningshöjd och vara industriellt tillämplig. Ansökan om patent granskas av patentverket i det land där skyddet söks. 

Vad är varumärkesskydd? 

Varumärkesskydd skyddar kännetecken som används för att identifiera varor eller tjänster från en viss producent eller leverantör. Det kan inkludera namn, logotyper, slagord och andra distinkta egenskaper. Varumärkesskydd erhålls genom registrering hos en relevant myndighet och ger innehavaren exklusiva rättigheter att använda kännetecknet inom den ekonomiska verksamhet för vilken det är registrerat. 

Vad är designskydd?  

Designskydd (eller mönsterskydd) skyddar utseendet på en produkt eller delar av en produkt. Det kan gälla formen, ytstrukturer, mönster eller färgsättningar. För att erhålla skydd måste designen vara ny och ha individuell karaktär. Skyddet erhålls genom registrering och ger innehavaren exklusiva rättigheter att använda designen. 

Läs mer här om patent, bland annat om hur du ansöker om patent!

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk