Kundrepresentantmöte med oss branschföreningar

PRV bjöd den 28 november in till ett kundrepresentantmöte med oss branschföreningar och branschen i stort för att informera om förändringar och diskutera gemensamma frågor. Efteråt bjöds det till mingel i PRVs vackra byggnad på Valhallavägen.

En viktig fråga var digitalisering och åtkomst av den konfidentiella delen av en nationell patentakt. Man kan redan idag logga in i denna för att titta på exv. förelägganden om man satt upp ett konto för detta. Man kan numera skapa en grupp av personer som får tillträde till en portfölj av ärenden. Gruppen får ett Grupp-ID som sedan används vid inloggningen. Grupp-ID:t kan hanteras ungefär som en generalfullmakt där medarbetare läggs till eller tas bort, allt efter behov. En ombudsfirma kan ha flera olika Grupp-ID:n för att hantera olika portföljer. Tyvärr kan vi ännu inte avsäga oss den ärenderelaterade pappersposten, utan denna kommer vara kvar under överskådlig tid. E-tjänsten är inte heller avsedd eller kapabel att lämna in ansökningar eller annan dokumentation, utan detta sker fortsatt med ordinarie inlämningstjänster.

Annat som diskuterades var mängden ansökningar över tid som lämnas in till PRV, nationella ansökningar, PCT-ansökning respektive EP-valideringar. I det första fallet är antalet ärenden nu uppe på förpandemiska nivåer, medan PCT-ansökningar med PRV som inlämningsmyndighet fortsätter sjunka. PRV följer också noggrant handläggningstiderna för de olika typerna av förelägganden som man hanterar, eftersom man vet att detta är en viktig faktor för att välja just PRV som mottagande myndighet. ­Man har jobbat hårt för att komma i fas och leverera enligt de olika serviceåtagandena och ligger nu nära eller mycket nära dessa

Slutligen visade man statistik från patent-, design- och varumärkesområdet. Den kanske intressantaste av denna information var att ansökningar om Unitary Patent, som alltså också gäller i Sverige, redan börjar synas i statistiken över antalet patent som är giltiga i Sverige. Se figuren som visar andelen patent av olika ursprung, men vilka alla är i kraft den 1 november 2023.

Sammanfattningsvis uppskattar vi i SEPAF:s styrelse dessa diskussioner med PRV. Vi ser gärna fortsatta och fördjupade diskussioner särskilt i fråga om behovet av, och formerna för, digitalisering. Här tror vi att branschen kan bidra med idéer och konkreta behov till PRVs fortsatta arbete.

Kundrepresentantmöte med oss branschföreningar

PRV bjöd den 28 november in till ett kundrepresentantmöte med oss branschföreningar och branschen i stort för att informera om förändringar och diskutera gemensamma frågor. Efteråt bjöds det till mingel i PRVs vackra byggnad på Valhallavägen.

En viktig fråga var digitalisering och åtkomst av den konfidentiella delen av en nationell patentakt. Man kan redan idag logga in i denna för att titta på exv. förelägganden om man satt upp ett konto för detta. Man kan numera skapa en grupp av personer som får tillträde till en portfölj av ärenden. Gruppen får ett Grupp-ID som sedan används vid inloggningen. Grupp-ID:t kan hanteras ungefär som en generalfullmakt där medarbetare läggs till eller tas bort, allt efter behov. En ombudsfirma kan ha flera olika Grupp-ID:n för att hantera olika portföljer. Tyvärr kan vi ännu inte avsäga oss den ärenderelaterade pappersposten, utan denna kommer vara kvar under överskådlig tid. E-tjänsten är inte heller avsedd eller kapabel att lämna in ansökningar eller annan dokumentation, utan detta sker fortsatt med ordinarie inlämningstjänster.

Annat som diskuterades var mängden ansökningar över tid som lämnas in till PRV, nationella ansökningar, PCT-ansökning respektive EP-valideringar. I det första fallet är antalet ärenden nu uppe på förpandemiska nivåer, medan PCT-ansökningar med PRV som inlämningsmyndighet fortsätter sjunka. PRV följer också noggrant handläggningstiderna för de olika typerna av förelägganden som man hanterar, eftersom man vet att detta är en viktig faktor för att välja just PRV som mottagande myndighet. ­Man har jobbat hårt för att komma i fas och leverera enligt de olika serviceåtagandena och ligger nu nära eller mycket nära dessa

Slutligen visade man statistik från patent-, design- och varumärkesområdet. Den kanske intressantaste av denna information var att ansökningar om Unitary Patent, som alltså också gäller i Sverige, redan börjar synas i statistiken över antalet patent som är giltiga i Sverige. Se figuren som visar andelen patent av olika ursprung, men vilka alla är i kraft den 1 november 2023.

Sammanfattningsvis uppskattar vi i SEPAF:s styrelse dessa diskussioner med PRV. Vi ser gärna fortsatta och fördjupade diskussioner särskilt i fråga om behovet av, och formerna för, digitalisering. Här tror vi att branschen kan bidra med idéer och konkreta behov till PRVs fortsatta arbete.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk