SEPAFs feedback till Kommissionen om ändringar i designlagstiftning

Sammanfattning av yttrandet

SEPAF stödjer förslagen i stort. Det är positivt att en enhetlig reglering införs i medlemsländerna och många av förändringarna som föreslås är efterlängtade och förväntade. Nya definitioner kommer att bättre klargöra lagens avgränsningar samt modernisera dess innehåll för att bättre stå sig gentemot tekniska framsteg. SEPAF tror att förslagen att sänka och slopa avgifter, att avskaffa kravet på samma klasstillhörighet vid multipla ansökningar, samt att införa förenklade och mer kostnadseffektiva administrativa ogiltighetsförfaranden i samtliga medlemsländer, kommer att göra formgivningsskyddet mer attraktivt för enskilda formgivare samt små och medelstora företag.

SEPAF saknar:

  • saknar ett omnämnande av ombudens betydelse och ombudens värdefulla kompetens för bland annat SMEs;
  • anser att det inte är lämpligt att införa en reparationsklausul enligt artikel 19 COD;
  • anser att möjligheterna för medlemsstaterna att erkänna skydd för oskyddade formgivningar ska behållas;
  • anser att artikel 21 COD om tidigare användning bör förtydligas;
  • anser att artikel 4 CDIR redan vid detta lagstiftningsarbete bör ändras i enlighet med den föreslagna texten i artikel 26 COD;
  • anser att det inte ska införas ett maximalt antal om högst femtio formgivningar i artikel 36a CDR.

Vissa språkliga kommentarer noteras under rubriken ”övrigt”.

Läs mer genom att klicka här! 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk